Telefon

55 55 33 33

kl. 08.00–15.30

Innsending av skjemaer

Skal du sende søknader og skjemaer, må du bruke NAVs skjemaveileder. Skjemaveilederen gir deg hjelp til å velge rett skjema og rett adresse det skal sendes til.

Opplysninger

NAV Kautokeino har stengt mottaksrommet for publikum, og alle sosialsøknader må søkes pr.telefon

Vakttelefon: 404 87 830 bemannet kl. 10:00-13:00
NAV leder kan kontaktes på tlf: 918 03 316 mellom 08.00 – 16.00

Postadresse

Postboks 114, 9521 KAUTOKEINO

Telefaks

78 38 92 01

Organisasjonsnummer

991369783

Kontornummer

2011

Publikumsmottak

Kautokeino

Bredbuktnesveien 8, 9520 KAUTOKEINO

Spesielle åpningstider
Åpningstider
Mandag stengt se egen info under opplysninger i forb.m korona
Tirsdag stengt
Onsdag stengt
Torsdag stengt
Fredag stengt