Telefon

55 55 33 33

kl. 08.00–15.30

Innsending av skjemaer

Skal du sende søknader og skjemaer, må du bruke NAVs skjemaveileder. Skjemaveilederen gir deg hjelp til å velge rett skjema og rett adresse det skal sendes til.

Opplysninger

Nå kan du søke om økonomisk sosialhjelp digitalt

Vakttelefon: 404 87 830 bemannet kl. 10:00-13:00
NAV leder kan kontaktes på tlf: 918 03 316 mellom 08.00 – 16.00

Postadresse

Postboks 114 , 9521 KAUTOKEINO

Organisasjonsnummer

991369783

Kontornummer

2011

Publikumsmottak

Kautokeino

Bredbuktnesveien 8, 9520 KAUTOKEINO

Åpningstider
Mandag 10:00 - 13:00
Tirsdag 10:00 - 13:00
Onsdag 10:00 - 13:00
Torsdag 10:00 - 13:00
Fredag 10:00 - 13:00