Telefon

55 55 33 33

kl. 08.00–15.30

Innsending av skjemaer

Skal du sende søknader og skjemaer, må du bruke NAVs skjemaveileder. Skjemaveilederen gir deg hjelp til å velge rett skjema og rett adresse det skal sendes til.

Opplysninger

For å forebygge smitte av koronaviruset er publikumsmottaket stengt inntil videre. Oppfølging og timeavtaler vil likevel bli gjennomført per telefon eller ved videomøter.

Behovet for fysiske møter blir vurdert i hvert enkelt tilfelle.

Ved akutt behov for nødhjelp, søknad om sosialhjelp eller økonomisk rådgivning ta kontakt oss på telefon: 45 83 78 40

For andre henvendelser ta kontakt på telefon: 412 60 587

Påsken 2020:

Søknader om sosialhjelp med utbetaling før påske må være mottatt innen tirsdag 07.04.20 kl. 1200 for å få behandling innen onsdag 08.04.20.

Søknader om nødhjelp håndteres fortløpende. NAV-kontoret er stengt i selve påsken.

Vi oppfordrer alle som har mulighet til å først ta i bruk nav.no og Ditt NAV - her kan du sende beskjed til oss og få svar.

Dersom du ikke kan benytte våre digitale løsninger tar du kontakt på telefon.

Det er postkasse ved inngangsdøren på kommunehuset hvor dokumenter og søknader kan leveres.

Søknadsskjema for økonomisk sosialhjelp og nødhjelp finner du på kommunens hjemmeside.kommunens hjemmeside}

Postadresse

Postboks 112, 7871 GRONG

Organisasjonsnummer

993218782

Kontornummer

1742

Publikumsmottak

Kommunehuset

Granveien 1, 7870 GRONG

Spesielle åpningstider
Åpningstider
Mandag stengt Timeavtaler gjennomføres i tidsrommet 08.00-15.30.
Tirsdag stengt Timeavtaler gjennomføres i tidsrommet 08.00-15.30.
Onsdag stengt Timeavtaler gjennomføres i tidsrommet 08.00-15.30.
Torsdag stengt Timeavtaler gjennomføres i tidsrommet 08.00-15.30.
Fredag stengt Timeavtaler gjennomføres i tidsrommet 08.00-15.30.