Telefon

55 55 33 33

Innsending av skjemaer

Skal du sende søknader og skjemaer, må du bruke NAVs skjemaveileder. Skjemaveilederen gir deg hjelp til å velge rett skjema og rett adresse det skal sendes til.

Opplysninger

NAV Grimstad har reduserte åpningstider. De har en vakttelefon for nød/hast, som er betjent daglig mellom 10.00 - 14.30: 922 17 830.

Postadresse

Skolegaten 2 , 4876 GRIMSTAD

Organisasjonsnummer

994007688

Kontornummer

0904

Publikumsmottak

Grimstad

Skolegaten 2, 4876 GRIMSTAD

Åpningstider
Mandag stengt Timeavtaler betjenes mellom 08.00 og 15.00
Tirsdag 12:00 - 14:30 Timeavtaler betjenes mellom 08.00 og 15.00
Onsdag stengt Timeavtaler betjenes mellom 08.00 og 15.00
Torsdag 12:00 - 14:30 Timeavtaler betjenes mellom 08.00 og 15.00
Fredag stengt Timeavtaler betjenes mellom 08.00 og 15.00