Telefon

55 55 33 33

kl. 08.00–15.30

Innsending av skjemaer

Skal du sende søknader og skjemaer, må du bruke NAVs skjemaveileder. Skjemaveilederen gir deg hjelp til å velge rett skjema og rett adresse det skal sendes til.

Opplysninger

Vi har etter at kommunehuset her på Grane er steng og etter oppfordring fra Kommunelegen stengt vårt mottak. Det er gått ut informasjon om at de kan kontakte Nav-leder på mobilnr: 99 64 86 94.

Postadresse

Industriveien 2 , 8680 TROFORS

Organisasjonsnummer

892973652

Kontornummer

1825

Publikumsmottak

Trofors

Industriveien 2, 8680 TROFORS

Åpningstider
Mandag stengt Åpent for avtalte timeavtaler 1000-1400.
Tirsdag stengt Åpent for avtalte timeavtaler 1000-1400.
Onsdag stengt Åpent for avtalte timeavtaler 1000-1400.
Torsdag stengt Åpent for avtalte timeavtaler 1000-1400.
Fredag stengt Åpent for avtalte timeavtaler 1000-1400.