Telefon

55 55 33 33

Innsending av skjemaer

Skal du sende søknader og skjemaer, må du bruke NAVs skjemaveileder. Skjemaveilederen gir deg hjelp til å velge rett skjema og rett adresse det skal sendes til.

Opplysninger

Sosialhjelp kan søkes digitalt ved å logge deg inn på nav.no. Søknader kan også leveres til NAV Gjøviks postkasse ved hovedinngangen. Søknadsskjema for kommunal bolig finnes på gjovik.kommune.no. Søknad om startlån gjøres ved å logge deg inn på husbanken.no.

Postadresse

Postboks 233 , 2802 GJØVIK

Organisasjonsnummer

991380922

Kontornummer

0502

Publikumsmottak

Gjøvik

Niels Ødegaards gate 4, 2815 GJØVIK

Åpningstider
Mandag 12:00 - 14:00 Åpent for planlagte og avtalte samtaler 10:00-15:00.
Tirsdag stengt
Onsdag 12:00 - 14:00 Åpent for planlagte og avtalte samtaler 10:00-15:00.
Torsdag stengt
Fredag 10:00 - 12:00 Åpent for planlagte og avtalte samtaler 09:00-13:00.