Telefon

55 55 33 33

kl. 08.00–15.30

Innsending av skjemaer

Skal du sende søknader og skjemaer, må du bruke NAVs skjemaveileder. Skjemaveilederen gir deg hjelp til å velge rett skjema og rett adresse det skal sendes til.

Postadresse

Postboks 1853 Stoa , 4858 ARENDAL

Telefaks

37 41 94 51

Organisasjonsnummer

991378316

Kontornummer

0911

Publikumsmottak

Sentrumsbygget

Gjerstadveien 1335, 4980 GJERSTAD

Åpningstider
Mandag stengt Timeavtaler gjennomføres mellom 08.00 og 15.30
Tirsdag 12:00 - 14:30 Timeavtaler gjennomføres mellom 08.00 og 15.30
Onsdag stengt Timeavtaler gjennomføres mellom 08.00 og 15.30
Torsdag 12:00 - 14:30 Timeavtaler gjennomføres mellom 08.00 og 15.30
Fredag stengt Timeavtaler gjennomføres mellom 08.00 og 15.30