Telefon

55 55 33 33

Innsending av skjemaer

Skal du sende søknader og skjemaer, må du bruke NAVs skjemaveileder. Skjemaveilederen gir deg hjelp til å velge rett skjema og rett adresse det skal sendes til.

Opplysninger

De anbefales fortsatt å benytte digital kommunikasjon og søknader hvis det er mulig. Bruk nav.no og Ditt NAV - her kan du sende beskjed til oss og få svar.

Det er satt opp en postkasse ved NAV-kontoret hvor dokumenter kan leveres.

Postadresse

Postboks 85 , 2024 GJERDRUM

Organisasjonsnummer

991378111

Kontornummer

0234

Publikumsmottak

Herredshuset, Ask

Herredshuset, Ask, 2022 GJERDRUM

Åpningstider
Mandag stengt Åpent for timeavtaler.
Tirsdag stengt Åpent for timeavtaler.
Onsdag 12:00 - 14:00 Åpent for timeavtaler.
Torsdag stengt Åpent for timeavtaler.
Fredag stengt Åpent for timeavtaler.