Telefon

55 55 33 33

kl. 08.00–15.30

Innsending av skjemaer

Skal du sende søknader og skjemaer, må du bruke NAVs skjemaveileder. Skjemaveilederen gir deg hjelp til å velge rett skjema og rett adresse det skal sendes til.

Opplysninger

Samtaler kan avtales via nav.no - Ditt NAV - Innboks, eller på telefon 55 55 33 33.

Postadresse

Torget 1, 6631 BATNFJORDSØRA

Organisasjonsnummer

991360409

Kontornummer

1557

Publikumsmottak

Batnfjordsøra

Batnfjordsøra, 6631 BATNFJORDSØRA

Spesielle åpningstider
Åpningstider
Mandag stengt
Tirsdag stengt
Onsdag stengt
Torsdag stengt
Fredag stengt