Telefon

55 55 33 33

kl. 08.00–15.30

Innsending av skjemaer

Skal du sende søknader og skjemaer, må du bruke NAVs skjemaveileder. Skjemaveilederen gir deg hjelp til å velge rett skjema og rett adresse det skal sendes til.

Opplysninger

Samtaler kan avtales via nav.no - Ditt NAV - Innboks, eller på telefon 55 55 33 33.

Postadresse

Torget 1 , 6631 BATNFJORDSØRA

Organisasjonsnummer

991360409

Kontornummer

1557

Publikumsmottak

Batnfjordsøra

Batnfjordsøra, 6631 BATNFJORDSØRA

Åpningstider
Mandag stengt
Tirsdag stengt
Onsdag stengt
Torsdag stengt
Fredag stengt