Telefon

55 55 33 33

Innsending av skjemaer

Skal du sende søknader og skjemaer, må du bruke NAVs skjemaveileder. Skjemaveilederen gir deg hjelp til å velge rett skjema og rett adresse det skal sendes til.

Opplysninger

Skal du sende søknader og skjemaer, må du bruke NAVs skjemaveileder. Skjemaveilederen gir deg hjelp til å velge rett skjema og rett adresse det skal sendes til.

Postadresse

Inndyr , 8140 INNDYR

Telefaks

21 05 40 41

Organisasjonsnummer

994002848

Kontornummer

1838

Publikumsmottak

Inndyr

Inndyr, 8140 INNDYR

Åpningstider
Mandag 12:00 - 14:00 Åpent for avtalte timeavtaler 0900-1500.
Tirsdag stengt Åpent for avtalte timeavtaler 0900-1500.
Onsdag 12:00 - 14:00 Åpent for avtalte timeavtaler 0900-1500.
Torsdag stengt Åpent for avtalte timeavtaler 0900-1500.
Fredag stengt Åpent for avtalte timeavtaler 0900-1500.