Telefon

55 55 33 33

kl. 08.00–15.30

Innsending av skjemaer

Skal du sende søknader og skjemaer, må du bruke NAVs skjemaveileder. Skjemaveilederen gir deg hjelp til å velge rett skjema og rett adresse det skal sendes til.

Opplysninger

Kontoret har innført besøkskontroll pga Korona-viruset. Vennligst benytt denne kontaktinformasjonen inntil nærmere beskjed
Vårt beredskapsnummer er:
41246248

Kl. 12.00-14.00

SPESIELLE ÅPNINGSTIDER
Mandag-fredag kl. 12.00-14.00 tilgjengelig kontor for publikum etter avtale.

ÅPNINGSTIDER
Mandag-fredag
Besøkskontroll innført for samtaler med veileder

Postadresse

Postboks 83, 9770 MEHAMN

Telefaks

78 38 95 31

Organisasjonsnummer

992972815

Kontornummer

2023

Publikumsmottak

Mehamn

Værveien 68, 9770 MEHAMN

Spesielle åpningstider
Åpningstider
Mandag stengt Se egen info på denne side i forbindelse med korona
Tirsdag stengt
Onsdag stengt
Torsdag stengt
Fredag stengt