NAV Gamle Oslo - kontorinformasjon

Vi oppfordrer alle til å benytte våre kanaler på nav.no. På nav.no kan du søke om økonomisk sosialhjelp, dagpenger og andre ytelser fra NAV.

Dersom du skal søke om dagpenger fordi du har blitt permittert eller arbeidsledig, må du først registrere deg som arbeidssøker på nav.no. Deretter kan du søke om dagpenger på nav.no: https://www.nav.no/arbeid/arbeidsledig-permittert

Sjøfartsoppgaver i NAV