Telefon

55 55 33 33

kl. 08.00–15.30

Innsending av skjemaer

Skal du sende søknader og skjemaer, må du bruke NAVs skjemaveileder. Skjemaveilederen gir deg hjelp til å velge rett skjema og rett adresse det skal sendes til.

Opplysninger

NAV Froland holder stengt grunnet korona-situasjonen. For nød/hast kan du ringe 458 39 289.
Se mer informasjon på Froland Kommunes sider herundefined

Postadresse

Postboks 1853 Stoa, 4858 ARENDAL

Telefaks

37 41 94 81

Organisasjonsnummer

992972572

Kontornummer

0919

Publikumsmottak

Osedalen

Osedalen, 4820 FROLAND

Spesielle åpningstider
Åpningstider
Mandag stengt Kontoret stengt grunnet korona-situasjonen. Mer info finnes lenger oppe.
Tirsdag stengt Kontoret stengt grunnet korona-situasjonen. Mer info finnes lenger oppe.
Onsdag stengt Kontoret stengt grunnet korona-situasjonen. Mer info finnes lenger oppe.
Torsdag stengt Kontoret stengt grunnet korona-situasjonen. Mer info finnes lenger oppe.
Fredag stengt Kontoret stengt grunnet korona-situasjonen. Mer info finnes lenger oppe.