Telefon

55 55 33 33

kl. 08.00–15.30

Innsending av skjemaer

Skal du sende søknader og skjemaer, må du bruke NAVs skjemaveileder. Skjemaveilederen gir deg hjelp til å velge rett skjema og rett adresse det skal sendes til.

Postadresse

Postboks 1853 Stoa , 4858 ARENDAL

Telefaks

37 41 94 81

Organisasjonsnummer

992972572

Kontornummer

0919

Publikumsmottak

Osedalen

Osedalen, 4820 FROLAND

Åpningstider
Mandag stengt Timeavtaler betjenes mellom 08.00 og 15.30
Tirsdag stengt Timeavtaler betjenes mellom 08.00 og 15.30
Onsdag 09:00 - 11:00 Timeavtaler betjenes mellom 08.00 og 15.30
Torsdag stengt Timeavtaler betjenes mellom 08.00 og 15.30
Fredag stengt Timeavtaler betjenes mellom 08.00 og 15.30