NAV Frogner - kontorinformasjon

Telefon

55 55 33 33

Innsending av skjemaer

Skal du sende søknader og skjemaer, må du bruke NAVs skjemaveileder. Skjemaveilederen gir deg hjelp til å velge rett skjema og rett adresse det skal sendes til.

Opplysninger

Informasjon i forbindelse med korona-situasjonen: Vi oppfordrer alle til å benytte våre skriftlige kanaler på nav.no fremfor å oppsøke NAV-kontorene. På nav.no kan du søke om økonomisk sosialhjelp, dagpenger og andre ytelser fra NAV. Begrens besøkene dine til NAV–kontoret med mindre det er helt nødvendig for deg

Dersom du skal søke om dagpenger fordi du har blitt permittert eller arbeidsledig, må du først registrere deg som arbeidssøker på nav.no. Deretter kan du søke om dagpenger på nav.no: https://www.nav.no/no/person/arbeid/dagpenger-ved-arbeidsloshet-og-permittering

Postadresse

Postboks 302 Alnabru, 0614 OSLO

Organisasjonsnummer

991381163

Kontornummer

0312

Publikumsmottak

OSLO

Drammensveien 60, 0271 OSLO

Åpningstider

Mandag10:00 - 14:00Tilpasset åpningstid fra 16. mars og inntil videre
Tirsdag10:00 - 14:00Tilpasset åpningstid fra 16. mars og inntil videre
Onsdag10:00 - 14:00Tilpasset åpningstid fra 16. mars og inntil videre
Torsdag10:00 - 14:00Tilpasset åpningstid fra 16. mars og inntil videre
Fredag10:00 - 14:00Tilpasset åpningstid fra 16. mars og inntil videre