Telefon

55 55 33 33

kl. 08.00–15.30

Innsending av skjemaer

Skal du sende søknader og skjemaer, må du bruke NAVs skjemaveileder. Skjemaveilederen gir deg hjelp til å velge rett skjema og rett adresse det skal sendes til.

Postadresse

Postboks 20 , 1441 DRØBAK

Telefaks

67 25 74 91

Organisasjonsnummer

993264067

Kontornummer

0215

Publikumsmottak

Drøbak

Rådhusveien 6, 1443 DRØBAK

Spesielle åpningstider
13.03.2020 stengt Publikumsmottaket er stengt fom. 13. mars 2020 og inntil videre.
Åpningstider
Mandag stengt Timeavtaler også utenom åpningstiden.
Tirsdag 12:00 - 14:00 Timeavtaler også utenom åpningstiden.
Onsdag stengt Timeavtaler også utenom åpningstiden.
Torsdag 12:00 - 14:00 Timeavtaler også utenom åpningstiden.
Fredag stengt Timeavtaler også utenom åpningstiden.