NAV Fredrikstad - kontorinformasjon

Telefon

55 55 33 33

Innsending av skjemaer

Skal du sende søknader og skjemaer, må du bruke NAVs skjemaveileder. Skjemaveilederen gir deg hjelp til å velge rett skjema og rett adresse det skal sendes til.

Opplysninger

Avtalte samtaler gjennomføres som normalt. Vi oppfordrer alle som har behov for kontakt eller tjenester fra NAV, å benytte seg av nav.no eller Ditt Nav. Alle våre veiledere er tilgjengelige på digitale løsninger. NAV kontaktsenter kan ringes som vanlig på telefon 55 55 33 33. Nødsituasjon - ta kontakt på 55 55 33 33 (hverdager 09.00 – 15.00) eller møt opp i publikumsmottaket i perioden 12.00 – 14.00.

Er du syk eller i karantene, må du bli hjemme.

Oppfølging og timeavtaler vil kunne bli gjennomført pr telefon.

Sosialhjelp kan du søke på www.nav.no/sosialhjelp

Bostøtte kan du søke på www.husbanken.no/bostotte
Har du spørsmål om bostøtte kan du ringe 55 55 33 33 og be om å få snakke med en saksbehandler på NAV Fredrikstad.

NAV Fredrikstad er Miljøfyrtårn - sertifisert.

Postadresse

Postboks 1405, 1602 FREDRIKSTAD

Organisasjonsnummer

993267937

Kontornummer

0106

Publikumsmottak

Helsehuset 2

Jens Wilhelmsens gate 3, 1671 KRÅKERØY

Åpningstider

Mandag12:00 - 14:00
Tirsdag12:00 - 14:00
Onsdag12:00 - 14:00
Torsdag12:00 - 14:00
Fredag12:00 - 14:00