NAV Fredrikstad - kontorinformasjon

Vi oppfordrer alle som har behov for kontakt eller tjenester fra NAV, å benytte seg av nav.no eller Ditt Nav. Alle våre veiledere er tilgjengelige på digitale løsninger.

NAV kontaktsenter kan nås på telefon 55 55 33 33.
Nødsituasjon - ta kontakt på 55 55 33 33 (hverdager 09.00 – 15.00) eller møt opp i publikumsmottaket i perioden 09.00 – 14.45.

Vårt publikumsmottak er åpent fra 08.45 - 14.45 (mandag til fredag).

Sosialhjelp kan du søke på www.nav.no/sosialhjelp

Bostøtte kan du søke på www.husbanken.no/bostotte
Har du spørsmål om bostøtte kan du ringe 55 55 33 33 og be om å få snakke med en saksbehandler på NAV Fredrikstad.