Telefon

55 55 33 33

Stengt fredag 13. juli 2018 kl. 08.00–15.30

Innsending av skjemaer

Skal du sende søknader og skjemaer, må du bruke NAVs skjemaveileder. Skjemaveilederen gir deg hjelp til å velge rett skjema og rett adresse det skal sendes til.

Opplysninger

Er du arbeidsgiver? Benytt vår Arbeidsgivertelefon: 412 64 806.

Postadresse

Rådhuset , 8380 RAMBERG

Telefaks

75 42 69 51

Organisasjonsnummer

991370625

Kontornummer

1859

Publikumsmottak

Rådhuset

Rådhuset, 8380 RAMBERG

Åpningstider
Mandag stengt Åpent for avtalte timeavtaler 09-15.
Tirsdag stengt Åpent for avtalte timeavtaler 09-15.
Onsdag stengt Åpent for avtalte timeavtaler 09-15.
Torsdag stengt Åpent for avtalte timeavtaler 09-15.
Fredag stengt Åpent for avtalte timeavtaler 09-15.