Telefon

55 55 33 33

Innsending av skjemaer

Skal du sende søknader og skjemaer, må du bruke NAVs skjemaveileder. Skjemaveilederen gir deg hjelp til å velge rett skjema og rett adresse det skal sendes til.

Opplysninger

NAV Indre Salten betjener kommunene Hamarøy, Sørfold, Fauske, Saltdal og Beiarn.

Mer informasjon om åpningstider til publikumsmottak ved lokasjonene finner du nedenfor.

Oppmøte på NAV kontoret bør unngås dersom det ikke er helt nødvendig.

Det oppfordres til fortsatt å benytte telefon via NAV kontaktsenter 55 55 33 33 eller digitale tjenester via nav.no.

Ved akutt behov for nødhjelp, kontakt 458 34 037. Telefonen betjenes daglig fra kl. 12 - 14.

Oppfølging og timeavtaler vil bli gjennomført ved avtalt oppmøte, per telefon eller over videomøter (alle hverdager 0900-1500).

Dersom du skal søke om dagpenger fordi du har blitt permittert eller arbeidsledig, må du først registrere deg som arbeidssøker på nav.no. Deretter kan du søke om dagpenger på nav.no

Det kan søkes om sosialhjelp via nav.no.
Alternativt finnes søknadsskjema om kommunal sosialhjelp på kommunens nettside.
Det er postkasse ved samtlige lokasjoner hvor dokumenter kan leveres.

Postadresse

Postboks 113 , 8201 FAUSKE

Organisasjonsnummer

990231044

Kontornummer

1841

Publikumsmottak

Lokasjon Beiarn

Moldjord, 8110 MOLDJORD

Åpningstider
Mandag stengt Åpent kun for timeavtaler 0900-1500.
Tirsdag 10:00 - 14:00 Gjelder fra 17. august 2020
Onsdag stengt Åpent kun for timeavtaler 0900-1500.
Torsdag 10:00 - 14:00 Gjelder fra 17. august 2020
Fredag stengt Åpent kun for timeavtaler 0900-1500.

Lokasjon Saltdal

Strandgata 14, 8251 ROGNAN

Åpningstider
Mandag stengt Åpent for selvbetjening fra 1000-1300. Åpent for avtalte timeavtaler.
Tirsdag stengt Åpent for selvbetjening fra 1000-1300. Åpent for avtalte timeavtaler.
Onsdag stengt Åpent for selvbetjening fra 1000-1300. Åpent for avtalte timeavtaler.
Torsdag stengt Åpent for selvbetjening fra 1000-1300. Åpent for avtalte timeavtaler.
Fredag stengt Åpent for selvbetjening fra 1000-1300. Åpent for avtalte timeavtaler.

Lokasjon Sørfold

Rådhuset, 8226 STRAUMEN

Åpningstider
Mandag stengt Åpent for avtalte timeavtaler
Tirsdag stengt Åpent for avtalte timeavtaler
Onsdag stengt Åpent for avtalte timeavtaler
Torsdag stengt Åpent for avtalte timeavtaler
Fredag stengt Åpent for avtalte timeavtaler

Lokasjon Hamarøy

Helsesenteret, Oppeid, 8294 HAMARØY

Åpningstider
Mandag stengt Åpent for timeavtaler 1000 - 1500. De med avtale hentes i døra til avtalt tid.
Tirsdag stengt Åpent for timeavtaler 1000 - 1500. De med avtale hentes i døra til avtalt tid.
Onsdag stengt Åpent for timeavtaler 1000 - 1500. De med avtale hentes i døra til avtalt tid.
Torsdag stengt Åpent for timeavtaler 1000 - 1500. De med avtale hentes i døra til avtalt tid.
Fredag stengt Åpent for timeavtaler 1000 - 1500. De med avtale hentes i døra til avtalt tid.

Lokasjon Fauske

Sjøgata 51, 8200 FAUSKE

Åpningstider
Mandag stengt Åpent for avtalte timeavtaler 09:00-15:00.
Tirsdag 12:00 - 14:00 Åpent for avtalte timeavtaler 09:00-15:00.
Onsdag stengt Åpent for avtalte timeavtaler 09:00-15:00.
Torsdag 12:00 - 14:00 Åpent for avtalte timeavtaler 09:00-15:00.
Fredag stengt Åpent for avtalte timeavtaler 09:00-15:00.