NAV Indre Salten - kontorinformasjon

Telefon

55 55 33 33

Innsending av skjemaer

Skal du sende søknader og skjemaer, må du bruke NAVs skjemaveileder. Skjemaveilederen gir deg hjelp til å velge rett skjema og rett adresse det skal sendes til.

Opplysninger

NAV Indre Salten betjener kommunene Hamarøy, Sørfold, Fauske, Saltdal og Beiarn.

Mer informasjon om åpningstider til publikumsmottak ved lokasjonene finner du nedenfor.

Oppmøte på NAV kontoret bør unngås dersom det ikke er helt nødvendig.

Det oppfordres til fortsatt å benytte telefon via NAV kontaktsenter 55 55 33 33 eller digitale tjenester via nav.no.

Ved akutt behov for nødhjelp, kontakt 458 34 037. Telefonen betjenes daglig fra kl. 12 - 14.

Oppfølging og timeavtaler vil bli gjennomført ved avtalt oppmøte, per telefon eller over videomøter (alle hverdager 0900-1500).

Dersom du skal søke om dagpenger fordi du har blitt permittert eller arbeidsledig, må du først registrere deg som arbeidssøker på nav.no. Deretter kan du søke om dagpenger på nav.no

Det kan søkes om sosialhjelp via nav.no.
Alternativt finnes søknadsskjema om kommunal sosialhjelp på kommunens nettside.
Det er postkasse ved samtlige lokasjoner hvor dokumenter kan leveres.

Postadresse

Postboks 113, 8201 FAUSKE

Organisasjonsnummer

990231044

Kontornummer

1841

Publikumsmottak

Lokasjon Beiarn

Moldjord, 8110 MOLDJORD

Åpningstider

MandagStengtÅpent kun for timeavtaler 0900-1500.
TirsdagStengtÅpent kun for timeavtaler 0900-1500.
OnsdagStengtÅpent kun for timeavtaler 0900-1500.
TorsdagStengtÅpent kun for timeavtaler 0900-1500.
FredagStengtÅpent kun for timeavtaler 0900-1500.

Lokasjon Saltdal

Strandgata 14, 8251 ROGNAN

Åpningstider

MandagStengtÅpent for selvbetjening fra 1000-1300. Åpent for avtalte timeavtaler.
TirsdagStengtÅpent for selvbetjening fra 1000-1300. Åpent for avtalte timeavtaler.
OnsdagStengtÅpent for selvbetjening fra 1000-1300. Åpent for avtalte timeavtaler.
TorsdagStengtÅpent for selvbetjening fra 1000-1300. Åpent for avtalte timeavtaler.
FredagStengtÅpent for selvbetjening fra 1000-1300. Åpent for avtalte timeavtaler.

Lokasjon Sørfold

Rådhuset, 8226 STRAUMEN

Åpningstider

MandagStengtÅpent for avtalte timeavtaler
TirsdagStengtÅpent for avtalte timeavtaler
OnsdagStengtÅpent for avtalte timeavtaler
TorsdagStengtÅpent for avtalte timeavtaler
FredagStengtÅpent for avtalte timeavtaler

Lokasjon Hamarøy

Helsesenteret, Oppeid, 8294 HAMARØY

Åpningstider

MandagStengtÅpent for timeavtaler 1000 - 1500. De med avtale hentes i døra til avtalt tid.
TirsdagStengtÅpent for timeavtaler 1000 - 1500. De med avtale hentes i døra til avtalt tid.
OnsdagStengtÅpent for timeavtaler 1000 - 1500. De med avtale hentes i døra til avtalt tid.
TorsdagStengtÅpent for timeavtaler 1000 - 1500. De med avtale hentes i døra til avtalt tid.
FredagStengtÅpent for timeavtaler 1000 - 1500. De med avtale hentes i døra til avtalt tid.

Lokasjon Fauske

Sjøgata 51, 8200 FAUSKE

Åpningstider

MandagStengtÅpent for timeavtaler 0900 - 1500. De med avtale hentes i døra til avtalt tid.
Tirsdag12:00 - 14:00Åpent for timeavtaler 0900 - 1500. De med avtale hentes i døra til avtalt tid.
OnsdagStengtÅpent for timeavtaler 0900 - 1500. De med avtale hentes i døra til avtalt tid.
Torsdag12:00 - 14:00Åpent for timeavtaler 0900 - 1500. De med avtale hentes i døra til avtalt tid.
FredagStengtÅpent for timeavtaler 0900 - 1500. De med avtale hentes i døra til avtalt tid.