NAV Familie- og pensjonsytelser Oslo 1 - kontorinformasjon

Telefon

55 55 33 33

NAV Kontaktsenter: (+47) 55 55 33 33. NAV Kontaktsenter Pensjon: (+47) 55 55 33 34

Innsending av skjemaer

Skal du sende søknader og skjemaer, må du bruke NAVs skjemaveileder. Skjemaveilederen gir deg hjelp til å velge rett skjema og rett adresse det skal sendes til.

Postadresse

Postboks 325 Alnabru, 0614 OSLO

Kontornummer

4833