NAV Falkenborg - kontorinformasjon

Angående det statlige julebidraget til sosialhjelpsmottakere: Begge NAV-kontorene i Trondheim er i gang med å skrive vedtak. Det er en svært stor mengde. Vi kan ikke garantere at alle får penger til jul, men i løpet av første uke i januar 2023 vil alle som er berettiget dette bidraget ha fått.

Oppfølging og timeavtaler vil for tiden som hovedregel bli gjennomført per telefon eller i videomøter (alle hverdager 0800-1530).

Vi anbefaler nav.no for informasjon om våre tjenester. Du kan også bruke Ditt NAV for å sende oss en beskjed eller et spørsmål. Her kan du også be om kontakt med din saksbehandler.

På nav.no kan du også søke økonomisk sosialhjelp. Ved digital søknad vil du kunne ha innsyn i saken din under Ditt NAV. Her vil du kunne se endring i status, lese brev om hva vi mangler av dokumentasjon for å kunne vurdere saken, kunne laste opp dokumentasjon vi etterspør, lese vedtaksbrev og se utbetalinger.

Sosialfaglig vakttelefon er betjent mandag til fredag kl. 9 - 15, med unntak av torsdager hvor telefontiden er 9.30 - 15, telefonnummer 90621283

Ved behov for å levere dokumenter til Nav Falkenborg kan dette legges i postkasse ved hovedinngangen. Må merkes med navn og fødselsnummer.