Telefon

55 55 33 33

(0800-1530)

Innsending av skjemaer

Skal du sende søknader og skjemaer, må du bruke NAVs skjemaveileder. Skjemaveilederen gir deg hjelp til å velge rett skjema og rett adresse det skal sendes til.

Opplysninger

Vårt møtesenter har åpningstid kl 10 - 14.

På grunn av koronasituasjonen har vi behov for begrense antall personer i møtesenteret til enhver tid, og antall besøkende inne samtidig vil derfor bli regulert i døra.
Oppfølging og timeavtaler vil også bli gjennomført per telefon eller over videomøter (alle hverdager 0800-1530).

Vi anbefaler nav.no for informasjon om våre tjenester. Du kan også bruke Ditt NAV for å sende oss en beskjed eller et spørsmål. Her kan du også be om kontakt med din saksbehandler.


Ved behov for å levere dokumenter til Nav Falkenborg kan dette leveres i egen postkasse på utsiden av hovedinngangen. Må merkes med navn og fødselsnummer.

Postadresse

Postboks 2994 Torgarden , 7438 TRONDHEIM

Organisasjonsnummer

993267856

Kontornummer

5701

Publikumsmottak

Trondheim

Peder Falcks veg 31A, 7044 TRONDHEIM

Åpningstider
Mandag 10:00 - 14:00 timeavtaler avholdes mellom kl 0800 - 1600
Tirsdag 10:00 - 14:00 timeavtaler avholdes mellom kl 0800 - 1600
Onsdag 10:00 - 14:00 timeavtaler avholdes mellom kl 0800 - 1600
Torsdag 10:00 - 14:00 timeavtaler avholdes mellom kl 0800 - 1600
Fredag 10:00 - 14:00 timeavtaler avholdes mellom kl 0800 - 1600