Telefon

55 55 33 33

Siste frist for søknad om akutthjelp i påsken er 08.04 kl. 10.30.

Innsending av skjemaer

Skal du sende søknader og skjemaer, må du bruke NAVs skjemaveileder. Skjemaveilederen gir deg hjelp til å velge rett skjema og rett adresse det skal sendes til.

Opplysninger

Sammenslått kontor:
NAV Nøtterøy og NAV Tjøme

Postadresse

Postboks 40 Borgheim, 3163 NØTTERØY

Telefaks

67 23 41 01

Organisasjonsnummer

994672983

Kontornummer

5302

Publikumsmottak

Nøtterøy

Tinghaugveien 16, 3140 NØTTERØY

Spesielle åpningstider
Åpningstider
Mandag 12:00 - 15:00 Åpent for Timeavtaler og selvbetjening 9-15
Tirsdag 12:00 - 15:00 Åpent for Timeavtaler og selvbetjening 9-15
Onsdag 12:00 - 15:00 Åpent for Timeavtaler og selvbetjening 9-15
Torsdag 12:00 - 15:00 Åpent for Timeavtaler og selvbetjening 9-15
Fredag 12:00 - 15:00 Åpent for Timeavtaler og selvbetjening 9-15