Telefon

55 55 33 33

Innsending av skjemaer

Skal du sende søknader og skjemaer, må du bruke NAVs skjemaveileder. Skjemaveilederen gir deg hjelp til å velge rett skjema og rett adresse det skal sendes til.

Opplysninger

Sammenslått kontor:
NAV Nøtterøy og NAV Tjøme

Postadresse

Postboks 40 Borgheim , 3163 NØTTERØY

Organisasjonsnummer

994672983

Kontornummer

5302

Publikumsmottak

Nøtterøy

Tinghaugveien 16, 3140 NØTTERØY

Åpningstider
Mandag 12:00 - 14:00
Tirsdag 12:00 - 14:00
Onsdag 12:00 - 14:00
Torsdag 12:00 - 14:00
Fredag 12:00 - 14:00