Telefon

55 55 33 33

kl. 08.00–15.30

Innsending av skjemaer

Skal du sende søknader og skjemaer, må du bruke NAVs skjemaveileder. Skjemaveilederen gir deg hjelp til å velge rett skjema og rett adresse det skal sendes til.

Opplysninger

NAV Evje og Hornnes holder stengt grunnet korona-situasjonen. Det er mulig å benytte selvbetjeningsløsninger i kontorets veiledningssenter mandag, tirsdag og fredag fra 10.00 til 12.00, men det vil ikke være betjent.
Se mer informasjon på Evje og Hornnes kommunes nettsider

Postadresse

Postboks 1853 Stoa, 4858 ARENDAL

Telefaks

37 41 95 51

Organisasjonsnummer

893258582

Kontornummer

0937

Publikumsmottak

Sentrumsbygget , 2. etasje

Sentrumsbygget, 4735 EVJE

Spesielle åpningstider
Åpningstider
Mandag stengt Selvbetjeningsmuligheter fra 10.00-12.00. Ellers er kontoret stengt. Se mer info lenger oppe.
Tirsdag stengt Kontoret stengt grunnet korona-situasjonen. Ser mer info lenger oppe.
Onsdag stengt Selvbetjeningsmuligheter fra 10.00-12.00. Ellers er kontoret stengt. Se mer info lenger oppe.
Torsdag stengt Kontoret stengt grunnet korona-situasjonen. Ser mer info lenger oppe.
Fredag stengt Selvbetjeningsmuligheter fra 10.00-12.00. Ellers er kontoret stengt. Se mer info lenger oppe.