Telefon

55 55 33 33

Innsending av skjemaer

Skal du sende søknader og skjemaer, må du bruke NAVs skjemaveileder. Skjemaveilederen gir deg hjelp til å velge rett skjema og rett adresse det skal sendes til.

Postadresse

Postboks 1853 Stoa , 4858 ARENDAL

Organisasjonsnummer

893258582

Kontornummer

0937

Publikumsmottak

Sentrumsbygget , 2. etasje

Sentrumsbygget, 4735 EVJE

Åpningstider
Mandag 12:00 - 14:00 Selvbetjeningsmuligheter fra 09.00-14.00.
Tirsdag stengt Selvbetjeningsmuligheter fra 09.00-14.00.
Onsdag 12:00 - 14:00 Selvbetjeningsmuligheter fra 09.00-14.00.
Torsdag stengt Selvbetjeningsmuligheter fra 09.00-14.00.
Fredag stengt Selvbetjeningsmuligheter fra 09.00-14.00.