Telefon

55 55 33 33

kl. 08.00–15.30

Innsending av skjemaer

Skal du sende søknader og skjemaer, må du bruke NAVs skjemaveileder. Skjemaveilederen gir deg hjelp til å velge rett skjema og rett adresse det skal sendes til.

Opplysninger

NAV Etne har stengt kontor frå 13.03.20 inntil vidare pga. Etne kommune sine retningslinjer i høve til tiltak mot koronaviruset. Her finner du informasjon fra NAV i forbindelse med koronaviruset.

Alle som nå er permittert og skal registrere seg som arbeidssøker kan bruke følgende oppskrift:

Steg 1: Registrer deg som arbeidssøker på nav.no, seinest første permitteringsdag.
Steg 2: Søk om dagpenger.
Steg 3: Send meldekort hver 14. dag.
Steg 4: Følg saken din på DittNAV.

Postadresse

Postboks 23, 5591 ETNE

Organisasjonsnummer

994007637

Kontornummer

1211

Publikumsmottak

Etnesjøen

Etnesjøen, 5591 ETNE

Spesielle åpningstider
Åpningstider
Mandag stengt Timeavtaler også utanom opningstida.
Tirsdag stengt Timeavtaler også utanom opningstida.
Onsdag stengt Timeavtaler også utanom opningstida.
Torsdag stengt Timeavtaler også utanom opningstida.
Fredag stengt Timeavtaler også utanom opningstida.