Telefon

55 55 33 33

Innsending av skjemaer

Skal du sende søknader og skjemaer, må du bruke NAVs skjemaveileder. Skjemaveilederen gir deg hjelp til å velge rett skjema og rett adresse det skal sendes til.

Opplysninger

Kontoret har stengt for drop inn i perioden 12.november - 3. desember grunnet koronaviruset. De som trenger fysisk møte for sine henvendelser, må avtale dette i forkant.

Det er opprettet egen telefon for arbeidsgivere: 412 38 757
Sosial vakttelefon: 953 65 434

--> Det oppfordres til digitale tjenester på nav.no

Arbeidsgivertelefon: 920 31 409

Postadresse

Prestegårdsveien 4 , 1912 ENEBAKK

Organisasjonsnummer

993585351

Kontornummer

0229

Publikumsmottak

YTRE ENEBAKK

Kirkebakken 10, 1914 YTRE ENEBAKK

Spesielle åpningstider
13.03.2020 stengt Publikumsmottaket er stengt fom. 13. mars 2020 og inntil videre.
Åpningstider
Mandag stengt Åpent for timeavtaler.
Tirsdag 12:00 - 14:00 Åpent for timeavtaler.
Onsdag stengt Åpent for timeavtaler.
Torsdag 12:00 - 14:00 Åpent for timeavtaler.
Fredag stengt Åpent for timeavtaler.