Telefon

55 55 33 33

kl. 08.00–15.30

Innsending av skjemaer

Skal du sende søknader og skjemaer, må du bruke NAVs skjemaveileder. Skjemaveilederen gir deg hjelp til å velge rett skjema og rett adresse det skal sendes til.

Postadresse

Prestegårdsveien 3, 1912 ENEBAKK

Telefaks

67 25 75 51

Organisasjonsnummer

993585351

Kontornummer

0229

Publikumsmottak

Enebakk

Prestegårdsveien 3, 1912 ENEBAKK

Spesielle åpningstider
13 stengt Publikumsmottaket er stengt fom. 13. mars 2020 og inntil videre.
Åpningstider
Mandag 12:00 - 14:00 Åpent for timeavtaler.
Tirsdag stengt Åpent for timeavtaler.
Onsdag 12:00 - 14:00 Åpent for timeavtaler.
Torsdag stengt Åpent for timeavtaler.
Fredag 12:00 - 14:00 Åpent for timeavtaler.