Telefon

55 55 33 33

kl. 08.00–15.30

Innsending av skjemaer

Skal du sende søknader og skjemaer, må du bruke NAVs skjemaveileder. Skjemaveilederen gir deg hjelp til å velge rett skjema og rett adresse det skal sendes til.

Opplysninger

Publikumsmottaket/jobbsenteret er åpent for drop-in uten oppsatt avtale tirsdag og torsdag kl 9-11.

Kommunale tjenester – Hastesaker sosialhjelp
Dersom du er i en akutt situasjon – f.eks. uten bolig, mat eller livsviktige medisiner – kan du ringe vår vakttelefon 41 34 23 82. Vakttelefonen er betjent alle hverdager mellom kl. 09:00 og 11:00

Sosialhjelp kan søkes digitalt ved å logge deg inn på nav.no
Papirskjema kan skrives ut fra www.elverum.kommune.no og legges i postkassen ute ved inngangen til NAV Elverum.

Søknadsskjemaer på sosialhjelp
Søknadsskjemaer på sosialhjelp er tilgjengelig og kan hentes på NAV Elverum sitt venterom som er åpnet alle hverdager mellom
kl. 9.00-11.00


Når du trenger bistand fra NAV vil du finne informasjon og råd på nav.no. Ved å logge på Ditt NAV får du tilgang til sikre tjenester slik som oversikt og oppfølging i din egen sak, muligheter for registrering som arbeidssøker, meldekort, søknad på ytelser etter Folketrygdloven og mer.

Hvis du ikke har tilgang til nav.no kan du ringe NAV på 55 55 33 33.

Postadresse

Postboks 405 , 2418 ELVERUM

Telefaks

62 02 31 01

Organisasjonsnummer

993500747

Kontornummer

0427

Publikumsmottak

Elverum

St Olavs gate 4, 2406 ELVERUM

Åpningstider
Mandag stengt
Tirsdag 09:00 - 11:00
Onsdag stengt
Torsdag 09:00 - 11:00
Fredag stengt