NAV Eiganes og Tasta - kontorinformasjon

Telefon

55 55 33 33

Innsending av skjemaer

Skal du sende søknader og skjemaer, må du bruke NAVs skjemaveileder. Skjemaveilederen gir deg hjelp til å velge rett skjema og rett adresse det skal sendes til.

Postadresse

Postboks 119, 4001 STAVANGER

Organisasjonsnummer

994834150

Kontornummer

1161

Publikumsmottak

Stavanger

Byfjordparken 15, 4007 STAVANGER

Spesielle åpningstider

15.03.2021stengtMidlertidig

Åpningstider

Mandag11:00 - 14:00
Tirsdag11:00 - 14:00
Onsdag11:00 - 14:00
Torsdag11:00 - 14:00
Fredag11:00 - 14:00