Telefon

55 55 33 33

Innsending av skjemaer

Skal du sende søknader og skjemaer, må du bruke NAVs skjemaveileder. Skjemaveilederen gir deg hjelp til å velge rett skjema og rett adresse det skal sendes til.

Postadresse

Postboks 70 , 2081 EIDSVOLL

Organisasjonsnummer

993255459

Kontornummer

0237

Publikumsmottak

Saga 2 (Sundet)

Wergelandsgate 7, 2080 EIDSVOLL

Spesielle åpningstider
16.03.2020 stengt Publikumsmottaket er stengt fom 16. mars 2020, og inntil videre
Åpningstider
Mandag stengt Åpent for timeavtaler.
Tirsdag stengt Åpent for timeavtaler.
Onsdag stengt Åpent for timeavtaler.
Torsdag stengt Åpent for timeavtaler.
Fredag stengt Åpent for timeavtaler.