Telefon

55 55 33 33

kl. 1000-1400 mandag tirsdag torsdag fredag Sosiale tjenester 412 04 976 Andre henvendelser 924 87 945

Innsending av skjemaer

Skal du sende søknader og skjemaer, må du bruke NAVs skjemaveileder. Skjemaveilederen gir deg hjelp til å velge rett skjema og rett adresse det skal sendes til.

Postadresse

Strandgata 7, 3750 DRANGEDAL

Telefaks

35 11 41 81

Organisasjonsnummer

994754394

Kontornummer

0817

Publikumsmottak

Drangedal

Strandgata 7, 3750 DRANGEDAL

Spesielle åpningstider
Åpningstider
Mandag 11:00 - 12:00 Timeavtaler.
Tirsdag 11:00 - 12:00 Timeavtaler.
Onsdag stengt Åpent for timeavtaler fra kl. 09.00 til kl. 14.00.
Torsdag 11:00 - 12:00 Timeavtaler.
Fredag 11:00 - 12:00 Timeavtaler.