Telefon

55 55 33 33

Innsending av skjemaer

Skal du sende søknader og skjemaer, må du bruke NAVs skjemaveileder. Skjemaveilederen gir deg hjelp til å velge rett skjema og rett adresse det skal sendes til.

Postadresse

Strandgata 7 , 3750 DRANGEDAL

Organisasjonsnummer

994754394

Kontornummer

0817

Publikumsmottak

Drangedal

Strandgata 7, 3750 DRANGEDAL

Åpningstider
Mandag 12:00 - 14:00 Åpent for timeavtaler fra kl. 09.00 til kl. 14.00.
Tirsdag 12:00 - 14:00 Åpent for timeavtaler fra kl. 09.00 til kl. 14.00.
Onsdag stengt Åpent for timeavtaler fra kl. 09.00 til kl. 14.00.
Torsdag 12:00 - 14:00 Åpent for timeavtaler fra kl. 09.00 til kl. 14.00.
Fredag 12:00 - 14:00 Åpent for timeavtaler fra kl. 09.00 til kl. 14.00.