NAV Drammen - kontorinformasjon

Er du i akutt økonomisk nød?
Da kan du ringe følgende i tidsrommet 09:00 – 15:00:
Drammen: 941 73 709

Er du arbeidsgiver som skal/har permittert eller du er permittert eller mistet jobben?
Da kan du ringe følgende i tidsrommet 09:00 – 15:00:
Drammen: 406 33 192