NAV Drammen - kontorinformasjon

NAV Drammen:

Avdeling Grønland 55
Åpent 9-15 hver dag.
Bemannet fra 10-14 hver dag
Planlagte samtaler hver dag fra 9-15

Det er mulig å bruke selvhjelpsløsninger med pc, scanning og print i hele åpningstiden for alle innbyggere uavhengig av hvilken kommunedel man bor i.

Avdeling Mjøndalen:
Kun planlagte samtaler hver dag fra 9-15

Avdeling Svelvik:
Ta kontakt med din veileder, eller henvend deg digitalt eller på 55 55 33 33

-----------------------------------------

Mangler du penger til mat eller et sted å bo?
Ta direkte kontakt på vår nødtelefon som er bemannet hver dag fra 9-15. Telefonnummeret er 941 73 709

Søknadsskjema for økonomisk sosialhjelp eller nødbolig, finner du her: https://www.nav.no/soknader/nb/person/sosiale-tjenester/okonomisk-sosialhjelp ,
eller i vårt publikumsmottak på Grønland 55.

Dersom du har behov for samtale eller trenger å drøfte saken din kontakter du veilederen din på telefon, e-post eller chat.

Det er mulig å kontakte nav også på telefon fellesnummer 55 55 33 33 eller digitalt på nav.no