Telefon

55 55 33 33

kl. 08.00–15.30

Innsending av skjemaer

Skal du sende søknader og skjemaer, må du bruke NAVs skjemaveileder. Skjemaveilederen gir deg hjelp til å velge rett skjema og rett adresse det skal sendes til.

Opplysninger

Kontakttelefon i forbindelse med korona 45 21 50 05

Postadresse

Helsestien 32 , 9845 TANA

Organisasjonsnummer

993862894

Kontornummer

2025

Publikumsmottak

Tana

Helsestien 32, 9845 TANA

Åpningstider
Mandag 10:00 - 14:00 Timeavtaler melom kl 0900-1500.
Tirsdag stengt Timeavtaler melom kl 0900-1500.
Onsdag 10:00 - 14:00 Timeavtaler melom kl 0900-1500.
Torsdag stengt Timeavtaler melom kl 0900-1500.
Fredag 10:00 - 14:00 Timeavtaler melom kl 0900-1500.