NAV Dalane - kontorinformasjon

Vi er tilgjengelig på telefon ukedager fra klokken 12.00 – 14.00:
Økonomisk sosialhjelp: 406 16 319