NAV Brønnøy-Vevelstad - kontorinformasjon

Telefon

55 55 33 33

Innsending av skjemaer

Skal du sende søknader og skjemaer, må du bruke NAVs skjemaveileder. Skjemaveilederen gir deg hjelp til å velge rett skjema og rett adresse det skal sendes til.

Opplysninger

Mottaket i Brønnøy-Vevelstad er stengt men tar i mot besøk etter avtaler.
Brukere møter et oppslag med hvordan få tak i oss via nav.no, per tlf og mail. Samme informasjon ligger på kommunenes nettside.
Vi har publisert vakttlf 41225438 for henvendelser som må besvares fort(arbeidsgivere ect) og for sosiale akuttsituasjoner.
Har også oppgitt hovednr til nav for spørsmål som skal dit.

Postadresse

Havnegata 40, 8900 BRØNNØYSUND

Organisasjonsnummer

994841688

Kontornummer

1813

Publikumsmottak

Lokasjon Brønnøy

Havnegata 40, 8900 BRØNNØYSUND

Åpningstider

MandagStengtÅpent for avtalte timeavtaler.
TirsdagStengtÅpent for avtalte timeavtaler.
OnsdagStengtÅpent for avtalte timeavtaler.
TorsdagStengtÅpent for avtalte timeavtaler.
FredagStengtÅpent for avtalte timeavtaler.

Lokasjon Brønnøy

Havnegata 40, 8900 BRØNNØYSUND

Åpningstider

MandagStengtÅpent kun for selvbetjening etter avtale mellom 1000-1400. Åpent for avtalte timeavtaler.
TirsdagStengtÅpent kun for selvbetjening etter avtale mellom 1000-1400. Åpent for avtalte timeavtaler.
OnsdagStengtÅpent kun for selvbetjening etter avtale mellom 1000-1400. Åpent for avtalte timeavtaler.
TorsdagStengtÅpent kun for selvbetjening etter avtale mellom 1000-1400. Åpent for avtalte timeavtaler.
FredagStengtÅpent kun for selvbetjening etter avtale mellom 1000-1400. Åpent for avtalte timeavtaler.