Telefon

55 55 33 33

kl. 08.00–15.30

Innsending av skjemaer

Skal du sende søknader og skjemaer, må du bruke NAVs skjemaveileder. Skjemaveilederen gir deg hjelp til å velge rett skjema og rett adresse det skal sendes til.

Opplysninger

Mottaket i Brønnøy er stengt.
Brukere møter et oppslag med hvordan få tak i oss. Info også på kommunenes nettside. Vi har også oppgitt vakttlf 41225438 for sosiale akuttsituasjoner.
Har også opplyst mailadressen direkte til kontoret og info om min side på nav.no
Har også oppgitt hovednr til nav for spørsmål som skal dit.

Postadresse

Havnegata 40, 8900 BRØNNØYSUND

Organisasjonsnummer

994841688

Kontornummer

1813

Publikumsmottak

Brønnøysund

Havnegata 40, 8900 BRØNNØYSUND

Spesielle åpningstider
Åpningstider
Mandag stengt Åpent for selvbetjening fra 1000-1400. Åpent for avtalte timeavtaler.
Tirsdag stengt Åpent for selvbetjening fra 1000-1400. Åpent for avtalte timeavtaler.
Onsdag stengt Åpent for selvbetjening fra 1000-1400. Åpent for avtalte timeavtaler.
Torsdag stengt Åpent for selvbetjening fra 1000-1400. Åpent for avtalte timeavtaler.
Fredag stengt Åpent for selvbetjening fra 1000-1400. Åpent for avtalte timeavtaler.