NAV Bodø - kontorinformasjon

Telefon

55 55 33 33

Innsending av skjemaer

Skal du sende søknader og skjemaer, må du bruke NAVs skjemaveileder. Skjemaveilederen gir deg hjelp til å velge rett skjema og rett adresse det skal sendes til.

Opplysninger

Publikumsmottak: Åpent mellom 1200-1400.
Benytt digitale løsninger på www.nav.no. Her kan du sende søknader på statlige og kommunale ytelser, ta kontakt med veileder, sende meldinger eller opprette dialog og chatt.

For de som ikke er digital kan papirsøknader på dagpenger og sosialhjelp hentes inne i yttergang i åpningstiden. Det er også mulighet til å skrive beskjeder og legge post i postkasse. Maks 1 person inne i gangen på samme tid.

Vakttelefon krisesaker økonomisk sosialhjelp: Tlf.: 412 85 317. Denne er åpen mellom kl. 1200-1400 hver dag.
Øvrige henvendelser; NAV kontaktsenter: Tlf.: 55 55 33 33

Timeavtaler / venterom:
Venterom er åpent. Du vil bli hentet fortløpende inn til vårt kundemottak for bistand. Har du timeavtale med veileder gjør du avtale om henting enten fra venterom eller utenfor og du vil bli hentet til avtalt tid.

Postadresse
Postboks 373, 8001 BODØ

Postadresse

Postboks 373, 8001 BODØ

Organisasjonsnummer

994841564

Kontornummer

1804

Publikumsmottak

Bodø

Sjøgata 41-43, 8006 BODØ

Åpningstider

Mandag12:00 - 14:00
Tirsdag12:00 - 14:00
Onsdag12:00 - 14:00
Torsdag12:00 - 14:00
Fredag12:00 - 14:00