Telefon

55 55 33 33

Innsending av skjemaer

Skal du sende søknader og skjemaer, må du bruke NAVs skjemaveileder. Skjemaveilederen gir deg hjelp til å velge rett skjema og rett adresse det skal sendes til.

Opplysninger

Publikumsmottak:
Kl. 1200 – 1400
Vårt kundemottak er åpent mandag-fredag. Det er begrenset tjenestetilbud. Det må også påregnes en del ventetid utendørs da vi fortløpende kun henter inn èn og èn person pr. gang.

De som kan må benytte digitale løsninger på www.nav.no. Her kan du sende søknader på statlige og kommunale ytelser, ta kontakt med veileder, sende meldinger eller opprette dialog og chatt.

For de som ikke er digital kan papirsøknader på dagpenger og sosialhjelp hentes inne i gangen i åpningstiden. Det er også mulighet til å skrive beskjeder og legge post i postkasse. Maks 1-2 personer inne i gangen på samme tid.

Det er opprettet vakttelefon for krisesaker på økonomisk sosialhjelp. Denne er åpen mellom kl. 1200-1400 hver dag. Tlf.: 412 85 317

Timeavtaler / venterom:
Vårt venterom stengt pga korona. Dersom du har timeavtale eller et møte med NAV, så venter du utenfor. Egen dør ved siden av hovedinngang er merket med «Timeavtaler» og du vil bli hentet til avtalt tid.

Postadresse

Postboks 373 , 8001 BODØ

Organisasjonsnummer

994841564

Kontornummer

1804

Publikumsmottak

Bodø

Sjøgata 41-43, 8006 BODØ

Åpningstider
Mandag 12:00 - 14:00
Tirsdag 12:00 - 14:00
Onsdag 12:00 - 14:00
Torsdag 12:00 - 14:00
Fredag 12:00 - 14:00