NAV Bodø - kontorinformasjon

Benytt digitale løsninger på www.nav.no. Her kan du sende søknader på statlige og kommunale ytelser, ta kontakt med veileder, sende meldinger eller opprette dialog og chatt.

For de som ikke er digital kan papirsøknader på dagpenger og sosialhjelp hentes inne i yttergang i åpningstiden. Det er også mulighet til å skrive beskjeder og legge post i postkasse.

Kundemottaket er åpent mellom kl. 1200-1400. Våre verter vil fortløpende hente deg inn fra vårt venterom for å hjelpe deg.

Timeavtaler med veileder:
Venterommet er åpent mellom 0950 - 1400. Du vil bli hentet der av din veileder på avtalt tidspunkt.

Telefonkontakt:
Henvendelser til NAV gjøres på Tlf.: 55 55 33 33.

Vakttelefon kun for krisesaker på økonomisk sosialhjelp: Tlf.: 412 85317. Denne er åpen mellom kl. 0900-1500 hver dag.