Telefon

55 55 33 33

kl. 08.00–15.30

Innsending av skjemaer

Skal du sende søknader og skjemaer, må du bruke NAVs skjemaveileder. Skjemaveilederen gir deg hjelp til å velge rett skjema og rett adresse det skal sendes til.

Opplysninger

NAV Bø stenger NAV kontoret for besøkende fra og med mandag den 16.03.2020.
Alle som trenger å komme i kontakt med oss kan henvende seg digitalt via www.nav.no

De som ikke har mulighet til å kontakte oss digitalt ringer til NAV leder Gro Henriksen på telefon nummer: 40451398. Besvares mandag til fredag mellom kl 0800-1530.
Henvendelser kan også sendes på mail til: nav.bo.nordland@nav.no

De som trenger å søke om økonomisk sosialhjelp henter skjema på Bø kommune sin hjemmeside

Husk at for at NAV skal kunne vurdere din søknad, MÅ dokumentasjon på inntekter og utgifter legger ved søknad.

Oppgi kontonummer, telefonnummer og epost på søknad.

Dokumentasjon:

Inntekter:
• Kontoutskrift for de tre siste måneder
• Lønnslipp de tre siste måneder
• Barnetrygd
• Barnebidrag
• Bostøtte
• Selvangivelse for 2019 når denne er klar

Utgifter:
• Husleiekontrakt
• Huslån
• Strømregning
• Internett
• Forsikring
• Barnehage/SFO
• Annet

All dokumentasjon som skal ligge vedlagt søknad om sosialhjelp leveres sammen med søknaden i postkassen som står på veggen utenfor Kommunehuset eller pr pos til:

NAV Bø
Bøheimen 2
8475 Straumsjøen

Lurer du på noe?

Bruk skriv til oss på www.nav.no og vi vil besvare din henvendelse så snart som mulig.

Vi har for tiden inntil tre ukers saksbehandlingstid.

Epost: nav.bo.nordland@nav.no

Telefon: 40451398

Postadresse

Forøy, 8475 STRAUMSJØEN

Telefaks

75 42 73 91

Organisasjonsnummer

994109790

Kontornummer

1867

Publikumsmottak

Forøy

Forøy, 8475 STRAUMSJØEN

Spesielle åpningstider
24.12.2019 stengt
31.12.2019 stengt
Åpningstider
Mandag stengt Åpent for timeavtaler 0800-1500.
Tirsdag stengt Åpent for timeavtaler 0800-1500.
Onsdag stengt Åpent for timeavtaler 0800-1500.
Torsdag stengt Åpent for timeavtaler 0800-1500.
Fredag stengt Åpent for timeavtaler 0800-1500.