Telefon

55 55 33 33

Innsending av skjemaer

Skal du sende søknader og skjemaer, må du bruke NAVs skjemaveileder. Skjemaveilederen gir deg hjelp til å velge rett skjema og rett adresse det skal sendes til.

Opplysninger

Viktig informasjon til alle våre besøkende:

- Er ditt besøk i dag absolutt nødvendig? - Kan du i stedet bruke «Min side» på
nav.no?
- Kan du løse din sak ved å ringe lokalkontorets
Vakttelefon?
Dersom du skal levere dokumentasjon til NAV, vær snill å benytte postkassen på utsiden av kontoret.
For henvendelser til ditt lokale NAV- Kontor, ring følgende vakttelefon:
41277181 eller 41293548.
www.nav.no
NAV Berlevåg

Postadresse

Prestegårdsgata 15 , 9981 BERLEVÅG

Organisasjonsnummer

995470543

Kontornummer

2024

Publikumsmottak

Berlevåg

Prestegårdsgata 15, 9980 BERLEVÅG

Åpningstider
Mandag 10:00 - 14:00
Tirsdag stengt
Onsdag 10:00 - 14:00
Torsdag stengt
Fredag stengt