Telefon

55 55 33 33

kl. 08.00–15.30

Innsending av skjemaer

Skal du sende søknader og skjemaer, må du bruke NAVs skjemaveileder. Skjemaveilederen gir deg hjelp til å velge rett skjema og rett adresse det skal sendes til.

Opplysninger

Korona-situasjonen: Berlevåg – Tove Eriksen 41277181 og Bjørn Nilsen 41293548. Satt opp postkasse for innlevering av dokumenter

Postadresse

Prestegårdsgata 15, 9981 BERLEVÅG

Telefaks

21 05 15 71

Organisasjonsnummer

995470543

Kontornummer

2024

Publikumsmottak

Berlevåg

Prestegårdsgata 15, 9980 BERLEVÅG

Spesielle åpningstider
Åpningstider
Mandag stengt se spesielle opplysninger på denne side i forb m korona
Tirsdag stengt
Onsdag stengt
Torsdag stengt
Fredag stengt