Telefon

55 55 33 33

Innsending av skjemaer

Skal du sende søknader og skjemaer, må du bruke NAVs skjemaveileder. Skjemaveilederen gir deg hjelp til å velge rett skjema og rett adresse det skal sendes til.

Opplysninger

Stengt inntil videre. Her finner du informasjon fra NAV i forbindelse med koronaviruset

På grunn av stor saksmengde ber vi om at henvendelser fra permitterte arbeidssøkere gjøres skriftlig via digital aktivitetsplan på nav.no.

Alle som nå er permittert og skal registrere seg som arbeidssøker kan bruke følgende oppskrift:

Steg 1: Registrer deg som arbeidssøker på nav.no, seinest første permitteringsdag.
Steg 2: Søk om dagpenger.
Steg 3: Send meldekort hver 14. dag.
Steg 4: Følg saken din på DittNAV.

Sjøfartsoppgaver: Telefon for Sjøfartsbok er stengt fredag 22.05.20.
Ved NAV Bergenhus ligger også kontor for maritime tjenester (sjøfartsbøker). Du kan ringe oss på telefon 90 23 51 75 for å bestille timeavtale.

Postadresse

Valkendorfs gate 6 , 5012 BERGEN

Organisasjonsnummer

995288656

Kontornummer

1209

Publikumsmottak

Bergen

Valkendorfsgaten 6, 5012 BERGEN

Åpningstider
Mandag stengt Stengt inntil videre
Tirsdag stengt Stengt inntil videre
Onsdag stengt Stengt inntil videre
Torsdag stengt Stengt inntil videre
Fredag stengt Stengt inntil videre