Telefon

55 55 33 33

kl. 08:00–15:30, rekruttering og omstilling 484 08 238 eller 954 57 350, sosialtjeneste 55 55 33 33.

Innsending av skjemaer

Skal du sende søknader og skjemaer, må du bruke NAVs skjemaveileder. Skjemaveilederen gir deg hjelp til å velge rett skjema og rett adresse det skal sendes til.

Opplysninger

Stengt inntil videre. Her finner du informasjon fra NAV i forbindelse med koronaviruset

Alle som nå er permittert og skal registrere seg som arbeidssøker kan bruke følgende oppskrift:

Steg 1: Registrer deg som arbeidssøker på nav.no, seinest første permitteringsdag.
Steg 2: Søk om dagpenger.
Steg 3: Send meldekort hver 14. dag.
Steg 4: Følg saken din på DittNAV.

Sjøfartsoppgaver: Ved NAV Bergenhus ligger også kontor for maritime tjenester (sjøfartsbøker). Du kan ringe oss på telefon 406 38 166 eller ta kontakt i publikumsmottaket til NAV Bergenhus. Fra ca. 12.30 må du beregne noe venting.

Postadresse

Valkendorfs gate 6, 5012 BERGEN

Telefaks

53 03 17 00

Organisasjonsnummer

995288656

Kontornummer

1209

Publikumsmottak

Bergen

Valkendorfsgaten 6, 5012 BERGEN

Spesielle åpningstider
Åpningstider
Mandag stengt Stengt inntil videre
Tirsdag stengt Stengt inntil videre
Onsdag stengt Stengt inntil videre
Torsdag stengt Stengt inntil videre
Fredag stengt Stengt inntil videre