NAV Bergen nord - kontorinformasjon

Betjent Publikumsmottak er åpent kl. 12.30 - 14.30.

Ved behov for bruk av datamaskin og skriver kan dette også benyttes i perioden 09.00-12.30