Telefon

55 55 33 33

Innsending av skjemaer

Skal du sende søknader og skjemaer, må du bruke NAVs skjemaveileder. Skjemaveilederen gir deg hjelp til å velge rett skjema og rett adresse det skal sendes til.

Opplysninger

Publikumsmottaket til NAV Åsane (NAV Bergen nord) stengt inntil videre. Her finner du informasjon fra NAV i forbindelse med koronaviruset.

Alle som nå er permittert og skal registrere seg som arbeidssøker kan bruke følgende oppskrift:

Steg 1: Registrer deg som arbeidssøker på nav.no, seinest første permitteringsdag.
Steg 2: Søk om dagpenger.
Steg 3: Send meldekort hver 14. dag.
Steg 4: Følg saken din på DittNAV.

Postadresse

Postboks 34 , 5826 BERGEN

Telefaks

53 04 59 81

Organisasjonsnummer

894007222

Kontornummer

1203

Publikumsmottak

Øyrane Torg

Ådnavegen 63, 5260 INDRE ARNA

Åpningstider
Mandag 12:00 - 14:30 Stengt inntil videre
Tirsdag 12:00 - 14:30 Stengt inntil videre
Onsdag 12:00 - 14:30 Stengt inntil videre
Torsdag 12:00 - 14:30 Stengt inntil videre
Fredag 12:00 - 14:30 Stengt inntil videre

Ulset

Åsane Senter 19, 5116 ULSET

Åpningstider
Mandag 10:00 - 14:30 Stengt inntil videre
Tirsdag 10:00 - 14:30 Stengt inntil videre
Onsdag 10:00 - 14:30 Stengt inntil videre
Torsdag 10:00 - 14:30 Stengt inntil videre
Fredag 10:00 - 14:30 Stengt inntil videre