Telefon

55 55 33 33

kl. 08.00–15.30

Innsending av skjemaer

Skal du sende søknader og skjemaer, må du bruke NAVs skjemaveileder. Skjemaveilederen gir deg hjelp til å velge rett skjema og rett adresse det skal sendes til.

Opplysninger

I forbindelse med håndtering av Koronaviruset, holder NAV- kontoret i Beiarn stengt fra 12.03.20 og til 15. april.

Det understrekes at tjenestene er tilgjengelige på www.nav.no (digital innlogging/dialog/aktivitetsplan). Ansatte er på jobb, en med hjemmekontor og nås digitalt eller via telefon.

Det er besluttet at NAV ikke tar inn timeavtaler dersom dette ikke er strengt nødvendig. Avtaler gjennomføres pr. telefon eller via nettmøte.

Ønsker du kontakt med NAV/eller din saksbehandler oppfordres du til å gjøre det via www.nav.no , Ditt NAV, på telefon 55553333 eller via Servicetorget i Beiarn kommune.
NAV-leder Knut Haugmo er også tilgjengelig på
tlf. 416 32 573.

Søknad om økonomisk sosialhjelp sendes etter nærmere avtale.
Ta kontakt for avklaring av leveringsmåte.

Post til NAV Beiarn kan legges i postkasse merket NAV utenfor kommunens hovedinngang.

Grunnet ukjent omfang, kan det bli forlenget saksbehandlingstid.
Hilsen NAV Beiarn

Postadresse

Moldjord, 8110 MOLDJORD

Telefaks

75 56 94 51

Organisasjonsnummer

994478087

Kontornummer

1839

Publikumsmottak

Moldjord

Moldjord, 8110 MOLDJORD

Spesielle åpningstider
24.12.2019 stengt
31.12.2019 stengt
Åpningstider
Mandag stengt
Tirsdag stengt
Onsdag stengt Åpent for avtalte timeavtaler 0900-1500.
Torsdag stengt
Fredag stengt