Telefon

55 55 33 33

kl. 08.00–15.30

Innsending av skjemaer

Skal du sende søknader og skjemaer, må du bruke NAVs skjemaveileder. Skjemaveilederen gir deg hjelp til å velge rett skjema og rett adresse det skal sendes til.

Opplysninger

Båtsfjord – direktenummer 413 030 152 / 412 71 786 / 412 73832. Utenfor inngangsdør til NAV er det satt ut postkasse for innlevering av dokumenter og vi har lagt ut diverse papirskjema. Denne yttergangen er åpen hver dag 10.00 – 15.00.

Postadresse

Postboks 3, 9991 BÅTSFJORD

Telefaks

78 38 95 51

Organisasjonsnummer

993233854

Kontornummer

2028

Publikumsmottak

Båtsfjord

Fomavegen 5, 9990 BÅTSFJORD

Spesielle åpningstider
Åpningstider
Mandag stengt se spesiell info denne side i forb med korona
Tirsdag stengt
Onsdag stengt
Torsdag stengt
Fredag stengt