Telefon

55 55 33 33

Innsending av skjemaer

Skal du sende søknader og skjemaer, må du bruke NAVs skjemaveileder. Skjemaveilederen gir deg hjelp til å velge rett skjema og rett adresse det skal sendes til.

Postadresse

Postboks 64 , 3995 STATHELLE

Telefaks

35 11 47 01

Organisasjonsnummer

894705922

Kontornummer

0814

Publikumsmottak

Stathelle

Krabberødveien 1B, 3960 STATHELLE

Åpningstider
Mandag 12:00 - 14:00
Tirsdag 12:00 - 14:00
Onsdag 12:00 - 14:00
Torsdag 12:00 - 14:00
Fredag 12:00 - 14:00