NAV Balsfjord-Storfjord - kontorinformasjon

Telefon

55 55 33 33

Innsending av skjemaer

Skal du sende søknader og skjemaer, må du bruke NAVs skjemaveileder. Skjemaveilederen gir deg hjelp til å velge rett skjema og rett adresse det skal sendes til.

Opplysninger

Timeavtaler hverdager mellom kl. 08.00-15.00.

Dersom du skal søke om økonomisk sosialhjelp, finner du søknadsskjema her: Søk om økonomisk sosialhjelp

Er du arbeidsgiver og har et rekrutteringsoppdrag til NAV? Da kan du kontakte vår markedskoordinator Elisabeth Skare på tlf.nr. 46 74 90 52, epost: Elisabeth.Skare@nav.no.

Her finner du mer informasjon om NAV Balsfjord-Storfjord på kommunenes hjemmesider:Informasjon om NAV på Balsfjord kommunes hjemmeside
Informasjon om NAV på Storfjord kommunes hjemmeside

Postadresse

Postboks 135, 9049 NORDKJOSBOTN

Organisasjonsnummer

994098020

Kontornummer

1933

Publikumsmottak

NORDKJOSBOTN

Torgveien 6, 9040 NORDKJOSBOTN

Åpningstider

Mandag12:00 - 14:00
Tirsdagstengt
Onsdagstengt
Torsdag12:00 - 14:00
Fredagstengt