Telefon

55 55 33 33

Innsending av skjemaer

Skal du sende søknader og skjemaer, må du bruke NAVs skjemaveileder. Skjemaveilederen gir deg hjelp til å velge rett skjema og rett adresse det skal sendes til.

Opplysninger

Innsending av skjemaer
Skal du sende søknader og skjemaer, kan du bruke NAVs skjemaveileder. Skjemaveilederen gir deg hjelp til å velge rett skjema og rett adresse det skal sendes til.

Dersom du skal søke om økonomisk sosialhjelp, finner du søknadsskjema her: Søk om økonomisk sosialhjelp

Postadresse

Postboks 135 , 9049 NORDKJOSBOTN

Organisasjonsnummer

994098020

Kontornummer

1933

Publikumsmottak

NORDKJOSBOTN

Torgveien 6, 9040 NORDKJOSBOTN

Spesielle åpningstider
24.12.2020 stengt Stengt julaften
31.12.2020 stengt Stengt nyttårsaften
Åpningstider
Mandag 12:00 - 14:00
Tirsdag stengt Lokal vakttelefon tlf.nr. 404 52 267 er betjent mellom kl. 12.00-14.00.
Onsdag 12:00 - 14:00
Torsdag stengt Lokal vakttelefon tlf.nr. 404 52 267 åpen mellom kl. 12.00-14.00.
Fredag 12:00 - 14:00