NAV Averøy - kontorinformasjon

For generell informasjon om ytelser og tjenester fra NAV, ber vi deg om å benytte våre digitale tjenester, eller ta kontakt med vårt kontaktsenter på tlf 55 55 33 33.

NAV - kontoret har redusert bemanning og åpmingstid i sommer, og du må påregne noe lengre behandlingstid. Henvendelser prioriteres etter hastegrad.

Dersom du har aktivitetsplan, kan du sende melding til oss via denne, men du må forvente at det er andre enn veilederen din som svarer deg. Det samme gjelder dersom du har behov for en samtale.

SOSIALE TJENESTER:

Vi anbefaler deg å benytte digital søknad om økonomisk sosialhjelp som du finner på nav.no. For raskest mulig vurdering av søknaden din, påse at du legger ved nødvendig dokumentasjon. Du må påberegne noe lengre saksbehandlingstid, søk derfor i god tid.

Om du ikke er digital, kan du skrive en søknad på papir, legge ved dokumentasjon og legge den i postkassa utenfor NAV- kontoret.

NØDHJELP
Vi har redusert åpningstid i sommer. Du kan ringe på døra hos oss, eller ringe oss på vakttelefonen vår, tlf 902 20887

Dersom vi har stengt, ta kontakt med servicekontoret på kommunehuset slik at de kan videreformidle behov for nødhjelp.