NAV Averøy - kontorinformasjon

For generell informasjon om ytelser og tjenester fra NAV, ber vi deg om å benytte våre digitale tjenester, eller ta kontakt med vårt kontaktsenter på tlf 55 55 33 33.

- Dersom du mottar arbeidsrettet oppfølging, kan du henvende deg direkte til din veileder gjennom aktivitetsplanen din. Du kan ringe på døra hos oss dersom du har behov for å benytte selvbetjeningsløsninger.

SOSIALE TJENESTER:

Vi anbefaler deg å benytte digital søknad om økonomisk sosialhjelp som du finner på nav.no. For raskest mulig saksbehandling, påse at du legger ved nødvendig dokumentasjon.

Om du ikke er digital, kan du skrive en søknad på papir, legge ved dokumentasjon og legge den i postkassa utenfor NAV- kontoret.

Du kan søke digitalt om nødhjelp, men du må da også kontakte oss på vakttelefon tlf 90 22 08 87 (åpen 10-13 hverdager), eller du kan ringe på døra for hjelp til søknad. (Åpent 10-13 hverdager)

SÆRLIG OM PÅSKE:

For utbetaling av statlige ytelser til påske se www.nav.no, eller ring NAV kontaktsenter på tlf 55 55 33 33.

Sosiale tjenester:
Dersom du har behov for å få behandlet søknad til livsopphold før påske, må søknad være inne senest mandag 11.04.22 kl 10.00. Dersom du har behov for nødhjelp etter dette tidspunktet, ber vi om at du ringer oss på tlf. 90 22 08 87.

Siste kjøring til konto før påske er onsdag 13.04.22 kl 08.00, dette innebærer at vedtak må være fattet i forkant.