NAV Averøy - kontorinformasjon

For generell informasjon om ytelser og tjenester fra NAV, ber vi deg om å benytte våre digitale tjenester, eller ta kontakt med vårt kontaktsenter på tlf 55 55 33 33.

SOSIALE TJENESTER:

Vi anbefaler deg å benytte digital søknad om økonomisk sosialhjelp som du finner på nav.no. For deg som ikke er digital, kan du skrive en søknad på papir, legge ved dokumentasjon og legge den i postkassa utenfor NAV- kontoret.

Trenger du bistand til søknad/ veiledning vedrørende sosiale tjenester eller er i en akuttsituasjon, ber vi om at du ringer vår vakttelefon, tlf 90 22 08 87. (Betjent fra kl 10.00-13.00)

Grunnet lokalt høyt smittetrykk, ønsker vi at du kontakter oss på vakttelefon og ikke ved personlig fremmøte med mindre dette er nødvendig. Du skal ikke møte opp hos oss om du har nyoppståtte luftveissymptomer, er i isolasjon eller karantene.
Du må følge kontorets smittevernsrutiner.

SØKNADSFRISTER ØKONOMISK SOSIALHJELP:
For å være garantert utbetaling av økonomisk sosialhjelp før jul, er søknadfristen onsdag 22.12.21 kl 08.00. Vi ber dere som har behov for å søke om å gjøre det snarest.

For raskest mulig saksbehandling er det viktig du legger med all nødvnendig dokumentasjon. Manglende dokumentasjon vil forsinke saksbehandlingen.
Mandag10:00 - 13:00Betjent via dørklokke
Tirsdag10:00 - 13:00Betjent via dørklokke
Onsdag10:00 - 13:00Betjent via dørklokke
Torsdag10:00 - 13:00Betjent via dørklokke
Fredag10:00 - 13:00Betjent via dørklokke