NAV Averøy - kontorinformasjon

Telefon

55 55 33 33

Innsending av skjemaer

Skal du sende søknader og skjemaer, må du bruke NAVs skjemaveileder. Skjemaveilederen gir deg hjelp til å velge rett skjema og rett adresse det skal sendes til.

Opplysninger

Av smittevernhensyn er det begrenset tilgang til våre lokaler.

Vi oppfordrer dere som kan om å benytte våre digitale løsninger for kontakt.

Har du behov for direkte kontakt med NAV Averøy ber vi deg ringe oss i forkant på vår vakttelefon, tlf. 90 22 08 87.
Telefonen er betjent mellom kl. 10.00 og 13.00.

Ringeklokken på døren benyttes dersom du ikke har telefon.

Alle besøkende ved NAV Averøy må bruke munnbind, du vil få utdelt dette om du ikke har selv.

Det vil i hvert enkelt tilfelle vurdert behov for personlig frammøte, møter som kan tas digitalt eller på telefon blir gjennomført på denne måten.

Vi ber alle benytte våre digitale løsninger som du kan lese om på Hvordan kommer du i kontakt med NAV nå?

På samlesiden Koronavirus - hva gjelder i min situasjon? finner du informasjon og spørsmål og svar om koronaviruset for privatpersoner, selvstendig næringsdrivende og arbeidsgivere.

Økonomisk sosialhjelp:
Vi anbefaler alle som kan om å benytte Digital søknad om økonomisk sosialhjelpsom du finner på nav.no. For deg som ikke er digital, kan du skrive en søknad på papir, legge ved dokumentasjon og legge den i postkassa utenfor NAV- kontoret.

Trenger du bistand til søknad/ veiledning, kan du kontakte oss på vår vakttelefon tlf. 90 22 08 87.

Postadresse

Averøyveien 24, 6530 AVERØY

Organisasjonsnummer

992973501

Kontornummer

1554

Publikumsmottak

A B C- Senteret

A B C- Senteret, 6530 AVERØY

Åpningstider

MandagstengtLes mer informasjon under Opplysninger
TirsdagstengtLes mer informasjon under Opplysninger
OnsdagstengtLes mer informasjon under Opplysninger
TorsdagstengtLes mer informasjon under Opplysninger
FredagstengtLes mer informasjon under Opplysninger