Telefon

55 55 33 33

Innsending av skjemaer

Skal du sende søknader og skjemaer, må du bruke NAVs skjemaveileder. Skjemaveilederen gir deg hjelp til å velge rett skjema og rett adresse det skal sendes til.

Opplysninger

Publikumsmottaket har redusert åpningstid. Her finner du informasjon fra NAV i forbindelse med koronaviruset

Alle som nå er permittert og skal registrere seg som arbeidssøker kan bruke følgende oppskrift:

Steg 1: Registrer deg som arbeidssøker på nav.no, seinest første permitteringsdag.
Steg 2: Søk om dagpenger.
Steg 3: Send meldekort hver 14. dag.
Steg 4: Følg saken din på DittNAV.

Postadresse

Birkelandsv. 2 , 5392 STOREBØ

Organisasjonsnummer

993585513

Kontornummer

1244

Publikumsmottak

Austevoll helsehus

Birkelandsvegen 6, 5392 STOREBØ

Åpningstider
Mandag 12:00 - 14:00 Timeavtalar 10.00-14.00.
Tirsdag stengt Timeavtalar 10.00-14.00.
Onsdag 12:00 - 14:00 Timeavtalar 10.00-14.00.
Torsdag stengt Timeavtalar 10.00-14.00.
Fredag 12:00 - 14:00 Timeavtalar 10.00-14.00.