Telefon

55 55 33 33

Innsending av skjemaer

Skal du sende søknader og skjemaer, må du bruke NAVs skjemaveileder. Skjemaveilederen gir deg hjelp til å velge rett skjema og rett adresse det skal sendes til.

Opplysninger

Alle som nå er permittert og skal registrere seg som arbeidssøker kan bruke følgende oppskrift:

Steg 1: Registrer deg som arbeidssøker på nav.no, seinest første permitteringsdag.
Steg 2: Søk om dagpenger.
Steg 3: Send meldekort hver 14. dag.
Steg 4: Følg saken din på DittNAV.

Postadresse

Postboks 33 , 5741 AURLAND

Organisasjonsnummer

994476297

Kontornummer

1421

Publikumsmottak

Aurland

Vangen 1, 5741 AURLAND

Åpningstider
Mandag stengt Ope for timeavtalar.
Tirsdag 10:00 - 14:00
Onsdag stengt Ope for timeavtalar.
Torsdag stengt Ope for timeavtalar.
Fredag stengt Ope for timeavtalar.