Telefon

55 55 33 33

Mandag til fredag fra 09:00 til 15:00

Innsending av skjemaer

Skal du sende søknader og skjemaer, må du bruke NAVs skjemaveileder. Skjemaveilederen gir deg hjelp til å velge rett skjema og rett adresse det skal sendes til.

Opplysninger

Ved besøk på NAV Aure må man være frisk - Jj. retningslinjene fra FHI.
Dersom man har ledsager må denne vente utenfor.

NAV Aure kontaktes på telefon:
Partallsuker: mandag, onsdag og fredag kl. 10.00 – 14.00 på tlf. 48 13 28 52
Oddetallsuker: mandag, onsdag og fredag kl. 10.00 – 14.00 på tlf. 41 29 13 43

Det er nå mulig å søke elektronisk om økonomisk sosialhjelp: Søk om økonomisk sosialhjelp

NAV Aure tar også imot muntlige søknader om sosialhjelp eller via e-post.
Dokumenter som skal leveres til NAV Aure, legges i konvolutt i hvit postkasse utenfor NAV Aure.

Postadresse

Postboks 143 , 6689 AURE

Telefaks

70 32 11 81

Organisasjonsnummer

991370609

Kontornummer

1576

Publikumsmottak

Rådhuset

Rådhuset, 6689 AURE

Åpningstider
Mandag 10:00 - 14:00
Tirsdag stengt
Onsdag stengt
Torsdag stengt
Fredag 10:00 - 14:00