NAV Aure - kontorinformasjon

NAV Aure kontaktes på telefon:

Partallsuker: mandag, onsdag og fredag kl. 10.00 – 14.00 på tlf. 48 13 28 52
Oddetallsuker: mandag, onsdag og fredag kl. 10.00 – 14.00 på tlf. 41 29 13 43

Det er nå mulig å søke elektronisk om økonomisk sosialhjelp: Søk om økonomisk sosialhjelp

NAV Aure tar også imot muntlige søknader om sosialhjelp eller via e-post.
Dokumenter som skal leveres til NAV Aure, legges i konvolutt i hvit postkasse utenfor NAV Aure.