Telefon

55 55 33 33

kl. 08.00–15.30

Innsending av skjemaer

Skal du sende søknader og skjemaer, må du bruke NAVs skjemaveileder. Skjemaveilederen gir deg hjelp til å velge rett skjema og rett adresse det skal sendes til.

Opplysninger

Publikumsmottaket er stengt inntil videre. Her finner du informasjon fra NAV i forbindelse med koronaviruset

Alle som nå er permittert og skal registrere seg som arbeidssøker kan bruke følgende oppskrift:

Steg 1: Registrer deg som arbeidssøker på nav.no, seinest første permitteringsdag.
Steg 2: Søk om dagpenger.
Steg 3: Send meldekort hver 14. dag.
Steg 4: Følg saken din på DittNAV.

Postadresse

Postboks 14, 5321 KLEPPESTØ

Telefaks

53 04 36 51

Organisasjonsnummer

991369856

Kontornummer

1247

Publikumsmottak

Kleppstø Senter

Kleppstø Senter, 5321 KLEPPESTØ

Spesielle åpningstider
Åpningstider
Mandag 12:00 - 14:00 Timeavtaler også utanom opningstida.
Tirsdag stengt Timeavtaler også utanom opningstida.
Onsdag 12:00 - 14:00 Timeavtaler også utanom opningstida.
Torsdag stengt Timeavtaler også utanom opningstida.
Fredag 12:00 - 14:00 Timeavtaler også utanom opningstida.