Telefon

55 55 33 33

kl. 08.00–15.30

Innsending av skjemaer

Skal du sende søknader og skjemaer, må du bruke NAVs skjemaveileder. Skjemaveilederen gir deg hjelp til å velge rett skjema og rett adresse det skal sendes til.

Opplysninger

Her finner du informasjon fra NAV i forbindelse med koronaviruset

Alle som nå er permittert og skal registrere seg som arbeidssøker kan bruke følgende oppskrift:

Steg 1: Registrer deg som arbeidssøker på nav.no, seinest første permitteringsdag.
Steg 2: Søk om dagpenger.
Steg 3: Send meldekort hver 14. dag.
Steg 4: Følg saken din på DittNAV.

Postadresse

Postboks 14 , 5321 KLEPPESTØ

Telefaks

53 04 36 51

Organisasjonsnummer

991369856

Kontornummer

1247

Publikumsmottak

Kleppstø Senter

Kleppstø Senter, 5321 KLEPPESTØ

Åpningstider
Mandag 12:00 - 14:00 Timeavtaler også utanom opningstida.
Tirsdag stengt Timeavtaler også utanom opningstida.
Onsdag stengt Timeavtaler også utanom opningstida.
Torsdag 12:00 - 14:00 Timeavtaler også utanom opningstida.
Fredag stengt Timeavtaler også utanom opningstida.