NAV Asker - kontorinformasjon

Du kan i åpningstiden bruke lokalene til å hente søknadsskjema for økonomisk sosialhjelp. Ferdig utfylte søknader, med dokumentasjon, legges i postkassen som tømmes hver dag. Det er også tilgang på PC og skriver i lokalet, og vi er til stede for å bistå.

Er du i en nødsituasjon kan du ringe på også utenom åpningstiden. Vi betjener ringeklokka hele dagen fra 09:00-14:30. Vi har også en vakttelefon for nødhjelp: 90829512. Den er betjent fra 09:00-15:00 hver dag.

NAV har også åpent hele døgnet på www.nav.no.

Du kan ellers nå oss i NAV på 55 55 33 33 (09.00–15.00).

NAV Asker tilbyr digital søknad på sosialhjelp.