Telefon

55 55 33 33

Innsending av skjemaer

Skal du sende søknader og skjemaer, må du bruke NAVs skjemaveileder. Skjemaveilederen gir deg hjelp til å velge rett skjema og rett adresse det skal sendes til.

Opplysninger

Publikumsmottaket til NAV Åsane (NAV Bergen nord) stengt inntil videre. Her finner du informasjon fra NAV i forbindelse med koronaviruset.

Alle som nå er permittert og skal registrere seg som arbeidssøker kan bruke følgende oppskrift:

Steg 1: Registrer deg som arbeidssøker på nav.no, seinest første permitteringsdag.
Steg 2: Søk om dagpenger.
Steg 3: Send meldekort hver 14. dag.
Steg 4: Følg saken din på DittNAV.

Postadresse

Postboks 34, 5826 BERGEN

Telefaks

53 04 59 81

Organisasjonsnummer

894007222

Kontornummer

1203

Publikumsmottak

Ulset

Åsane Senter 19, 5116 ULSET

Spesielle åpningstider
Åpningstider
Mandag 10:00 - 14:30 Stengt inntil videre
Tirsdag 10:00 - 14:30 Stengt inntil videre
Onsdag 10:00 - 14:30 Stengt inntil videre
Torsdag 10:00 - 14:30 Stengt inntil videre
Fredag 10:00 - 14:30 Stengt inntil videre