Telefon

55 55 33 33

Innsending av skjemaer

Skal du sende søknader og skjemaer, må du bruke NAVs skjemaveileder. Skjemaveilederen gir deg hjelp til å velge rett skjema og rett adresse det skal sendes til.

Opplysninger

Det er satt opp en postkasse ved inngangsdøren hvor dokumenter kan leveres og skjema for sosialhjelp kan hentes.

Postadresse

Postboks 144 , 1431 ÅS

Organisasjonsnummer

993218804

Kontornummer

0214

Publikumsmottak

Ås

Moerveien 2, 1430 ÅS

Åpningstider
Mandag stengt Publikumsmottaket er for tiden stengt for fysiske drop-in-møter
Tirsdag stengt Publikumsmottaket er for tiden stengt for fysiske drop-in-møter
Onsdag 12:00 - 14:00
Torsdag stengt Publikumsmottaket er for tiden stengt for fysiske drop-in-møter
Fredag stengt Publikumsmottaket er for tiden stengt for fysiske drop-in-møter