Telefon

55 55 33 33

Innsending av skjemaer

Skal du sende søknader og skjemaer, må du bruke NAVs skjemaveileder. Skjemaveilederen gir deg hjelp til å velge rett skjema og rett adresse det skal sendes til.

Opplysninger

Det er drop-in ved NAV Årstad for alle NAV-kontor i Bergen.

Hvem kan møte til drop-in?
- Personer som ikke har mulighet til å kontakte eget lokalkontor / NAV Kontaktsenter av ulike grunner.
- Personer med språkutfordringer som ikke kan gjøre seg forstått på telefon.
- Personer som ikke oppnår kontakt med sitt lokalkontor og har hastehenvendelser som ikke kan vente til neste dag (uten fast bolig, nødhjelp).

Drop-in tilbudet gjelder kun korte henvendelser, det vil bli gitt timeavtale ved lokalkontor dersom det er behov for lengre samtaler.

For andre henvendelser kontakt egen veileder via din aktivitetsplan eller NAV Kontaktsenter på telefon 55553333.

Postadresse

Postboks 2303 Solheimsviken , 5824 BERGEN

Organisasjonsnummer

991378790

Kontornummer

1208

Publikumsmottak

Motorhallen inngang F, Inngang A for bevegelseshemmede

Solheimsgaten 13, 5058 BERGEN

Åpningstider
Mandag 09:30 - 14:30
Tirsdag 09:30 - 14:30
Onsdag 09:30 - 14:30
Torsdag 09:30 - 14:30
Fredag 09:30 - 14:30