Telefon

55 55 33 33

kl. 08.00–15.30

Innsending av skjemaer

Skal du sende søknader og skjemaer, må du bruke NAVs skjemaveileder. Skjemaveilederen gir deg hjelp til å velge rett skjema og rett adresse det skal sendes til.

Postadresse

Postboks 1853 Stoa, 4858 ARENDAL

Telefaks

37 41 93 01

Organisasjonsnummer

991359699

Kontornummer

0906

Publikumsmottak

Arendal

Nedre Tyholms vei 13, 4836 ARENDAL

Spesielle åpningstider
Åpningstider
Mandag 12:00 - 15:00 Kontoret betjener timeavtale 09.00 - 15.00.
Tirsdag 12:00 - 15:00 Kontoret betjener timeavtale 09.00 - 15.00.
Onsdag 12:00 - 15:00 Kontoret betjener timeavtale 09.00 - 15.00.
Torsdag 12:00 - 15:00 Kontoret betjener timeavtale 09.00 - 15.00.
Fredag 12:00 - 15:00 Kontoret betjener timeavtale 09.00 - 15.00.