Telefon

55 55 33 33

Innsending av skjemaer

Skal du sende søknader og skjemaer, må du bruke NAVs skjemaveileder. Skjemaveilederen gir deg hjelp til å velge rett skjema og rett adresse det skal sendes til.

Postadresse

Postboks 1853 Stoa , 4858 ARENDAL

Organisasjonsnummer

991359699

Kontornummer

0906

Publikumsmottak

Arendal

Nedre Tyholms vei 13, 4836 ARENDAL

Åpningstider
Mandag 12:00 - 15:00 Kontoret betjener timeavtale 09.00 - 15.00.
Tirsdag 12:00 - 15:00 Kontoret betjener timeavtale 09.00 - 15.00.
Onsdag 12:00 - 15:00 Kontoret betjener timeavtale 09.00 - 15.00.
Torsdag 12:00 - 15:00 Kontoret betjener timeavtale 09.00 - 15.00.
Fredag 12:00 - 15:00 Kontoret betjener timeavtale 09.00 - 15.00.